zaterdag 8 juni 2024 #HTOR
#HTOR
Dutch Tech Fest on Facebook Dutch Tech Fest on Instagram Dutch Tech Fest on Twitter Dutch Tech Fest on LinkedIn Dutch Tech Fest on Youtube
Fontys Hogescholen

Fontys for Society
Fontys is een kennisinstelling voor hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek die zich kenmerkt door de omvang en brede expertise, de persoonlijke benadering, en de warme gemeenschap die al die duizenden studenten en medewerkers met elkaar vormen.

Bijna 46.000 studenten, bijna 5.000 medewerkers. Locaties in tien steden in Brabant en Limburg, met grootst aantal studenten in Eindhoven zo’n 22.000 . Het college van bestuur en de stafdiensten zijn in Eindhoven op campus Rachelsmolen gevestigd.
75 bacheloropleidingen, in vol- en deeltijd en duaal, op bijna elk denkbaar ‘vakgebied’ van de arbeidsmarkt. Verder: 28 masteropleidingen, 15 associate degrees, en een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen voor de zakelijke markt. En: 44 lectoraten die bezig zijn met onderzoek en kennisinnovatie.

Hiermee is Fontys een omvangrijke, inhoudelijk brede en geografisch verspreide hogeschool. Onze identiteit wordt door drie pijlers gevormd:

1. Onze omvang en brede expertise bieden kansen op een flexibel aanbod voor de individuele student en kansen voor multidisciplinair onderzoek.
2. Fontys kenmerkt zich ook door een informele cultuur en een persoonlijke benadering waarin de mens centraal staat.
3. De samenwerking binnen onze actieve netwerkgemeenschap van hoogopgeleide professionals, studenten en werkveldpartners. We vormen samen een kenniscommunity

‘Ontwikkeling’ is een absoluut kernbegrip binnen Fontys. Jonge mensen ontwikkelen als student bij ons hun talent, we ontwikkelen relevante praktijkgerichte kennis, werkende professionals kunnen zich bij Fontys een (werkend) leven lang ontwikkelen, wij spelen flexibel in op ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen, en – niet op de laatste plaats – binnen onze gemeenschap ontwikkelen we ons zelf door kennis en vaardigheden te delen. Onze voornaamste ‘maatschappelijke waarde’ is dan ook de ontwikkeling van talent en kennis. We geven samen vorm aan de maatschappij van morgen. Fontys for Society.

Vind hier meer informatie over Fontys.

Onze partners