zaterdag 8 juni 2024 #HTOR
#HTOR
Dutch Tech Fest on Facebook Dutch Tech Fest on Instagram Dutch Tech Fest on Twitter Dutch Tech Fest on LinkedIn Dutch Tech Fest on Youtube
Technische Universiteit Eindhoven

Where innovation starts
De TU/e is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology.

Wij dragen bij aan:
• science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn
• science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het bedrijfsleven
• science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs

Onderwijs
De TU/e heeft een onderwijshervorming ondergaan. Sinds 2012 zijn de bachelor- en masteropleidingen ondergebracht in het Bachelor College en de Graduate School. Studenten hebben meer vrijheid en kunnen kiezen of ze een brede opleiding willen volgen met maatschappelijk georiënteerde vakken, of een specialistische bèta-opleiding.

Onderzoek
Met hoogwaardig onderzoek draagt de universiteit bij aan de vooruitgang van de technische wetenschappen en daarmee aan de ontwikkeling van technologische innovaties.

Kennisvalorisatie
De TU/e zet zich in voor kennisvalorisatie: onderzoeksresultaten worden vertaald in succesvolle innovaties en zijn de basis voor nieuwe producten, processen en ondernemingen. We stimuleren dat studenten en medewerkers kiezen voor het ondernemerschap.

Bekijk de website van de Technische Universiteit Eindhoven.

Onze partners